Prym w rozwoju wysokich technologii obecnie wiodą Chiny. Niedawno Chińczycy byli postrzegani jako zabiedzone niedojdy gnębione przez rodzimych komunistów.

W ostatnim stuleciu świat przeżył rewolucję przemysłową, a ostatnio rewolucję informacyjną. Wszyscy chcą wiedzieć co dalej?

Młodzi ludzie, którzy chcą być dobrze przygotowani na przyszłe lata powinni wiedzieć, że teraz wzrost technologii nie jest liniowy. ale ekspotencjalny i nikt tego nie potrafi powstrzymać. Jest to wielkim wyzwaniem ale też stwarza ogromne możliwości. Każdemu według jego inteligencji.

Prym w rozwoju wysokich technologii obecnie wiodą Chiny. Niedawno Chińczycy byli postrzegani jako zabiedzone niedojdy gnębione przez rodzimych komunistów. Kto dalej tak myśli jest w wielkim błędzie. 

Ja sam jestem mile zaskoczony, że w wielokulturowej Kanadzie w podeszłym wieku jestem pod opieką fachowych Chinek: lekarki, dentystki, okulistki i masażystki. A to dlatego że są one bardzo dobre w swoich zawodach.

Kraje Zachodu przegrywają globalną konkurencję technologiczną, w tym wyścig o przełom naukowy i badawczy oraz zdolność do zatrzymywania globalnych talentów – kluczowych składników leżących u podstaw rozwoju i kontroli najważniejszych światowych technologii, w tym tych, które jeszcze nie istnieją.

Naukowe badania pokazują, że Chiny zbudowały podstawy, aby zająć pozycję wiodącego światowego supermocarstwa naukowego i technologicznego, ustanawiając czasami oszałamiającą przewagę w badaniach o dużym wpływie w większości krytycznych i powstających dziedzin technologii.

Światowa przewaga Chin rozciąga się na 37 z 44 technologii, które obecnie śledzi ASPI, obejmujących szereg kluczowych dziedzin technologii obejmujących obronność, przestrzeń kosmiczną, robotykę, energię, środowisko, biotechnologię, sztuczną inteligencję (AI), zaawansowane materiały i kluczowe obszary technologii kwantowej. Australijski Critical Technology Tracker pokazuje, że w przypadku niektórych technologii wszystkie z 10 wiodących instytucji badawczych na świecie mają swoje siedziby w Chinach i łącznie generują dziewięć razy więcej artykułów naukowych o dużym wpływie niż kraj zajmujący drugie miejsce w rankingu (najczęściej Stany Zjednoczone) . Warto zauważyć, że Chińska Akademia Nauk zajmuje wysokie (i często pierwsze lub drugie) miejsce w wielu z 44 technologii uwzględnionych w Critical Technology Tracker. Widzimy również, że wysiłki Chin są wzmacniane poprzez import talentów i wiedzy: autorami jednej piątej ich znaczących artykułów są naukowcy z wykształceniem podyplomowym w kraju Five Eyes. Przewaga Chin jest wynikiem celowego projektu i długoterminowej planowanie polityki, jak wielokrotnie podkreślał Xi Jinping i jego poprzednicy.

Kluczowym obszarem, w którym Chiny przodują, są technologie obronne i kosmiczne. Postępy Chin w zakresie pocisków hipersonicznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej podobno zaskoczyły wywiad USA w sierpniu 2021 r.

Do niedawna niedoceniane i poniżane w mediach Chiny obecnie wiodą prym w rozwoju krytycznych technologii, których rozwój został zaplanowany i finansowany przez rząd. Chęć Chin do osiągnięcia poziomu lidera technologii wywodzi się od czasów wykorzystania słabości Chin przez kraje Zachodu, które miały wojskową przewagę. W zaraniu planowania współczesnych Chin poniżany i szkalowany przez Zachód Mao Zedong zapisał rozwój technologiczny w swojej ideologii. Między innymi za to jest on obecnie szanowany przez Chińczyków, którzy tolerują jego ekscesy tłumaczeniem, że ojciec powinien być surowy.

I tak powstał w Chinach tzw. „tekno-nacjonalizm” wspierany i finansowany przez rząd. Odwrotnie niż w Polsce, gdzie kosztem rdzennych obywateli finansowane są miliony ukraińskiej biedoty, wypierające Polaków z zasiłków i zakładów pracy.

Jak wskazuje załączony wykres, postęp ludzkości jest na wschodzie ekspotencjalnego wykresu, gdzie nowe technologie gwałtownie zmienią świat. Dlatego radzę zwrócić uwagę na Wschód i nie gardzić Chinami, które obecnie przodują w wielu dziedzinach.

Więcej na ten temat w języku angielskim: china_ASPIs Critical Technology Tracker_0.pdf