Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia." Albert Einstein Czym są zaburzenia inteligencji?

Zaburzenia rozwoju intelektualnego (IDD) to grupa zaburzeń rozwojowych charakteryzujących się wyraźnym ograniczeniem funkcji poznawczych, zaburzeniami uczenia się oraz umiejętności i zachowań adaptacyjnych.

Wyrażnym dowodem tego problemu jest wybieranie ludzi z mafijnych partii politycznych do rządzenia krajem. Jest to spowodowane brakiem skutecznych sposobów na wybór uczciwych, zdolnych do rządzenia ludzi w celu stworzenia warunków rozwoju.

Zaburzenia inteligencji są prawdopodobnie dziedziczne tak jak biedne rodziny mają biedne dzieci i wnuki. Jest to spowodowane biedą oraz ograniczeniem wyobraźni i brakiem wiary w samych siebie. Dowody tej patologii są widoczne w wypowiedziach w mediach społecznościowych.

Patologia inteligencka jest masowa i przejawia się też w mediach takich jak telewizja, radio i prasa.  A to przez promocję myśli ludzi wychowanych w realnym socjalizmie, kiedy wiele myśleć nie było trzeba. 

Wiele do tej powszechnej choroby dodaje Kościół promujący przekonanie, że aby było dobrze wystarczy się żarliwie pomodlić. A to prowadzi do bezmyślnego odmawiania różańca.

Dla mnie człowieczeństwo to kreatywność oraz inteligencja emocjonalna. Ludzie, którzy potrafią wyciągać wnioski ze swoich błędów. Ludzie, którzy planują swoją przyszłość i ją skutecznie realizują. 

Stałe głosowanie za darmo na kreatury podstawione przez mafijne partie polityczne prowadzi tylko do zguby. Patologiczna inteligencja zawsze znajdzie wiele wymówek, że nie da rady i wszelkie pomysły zagłuszy swoim bełkotem.

Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii, że naród [Polacy] gotów do wielkiego heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, ujmujący powtarza zastarzałe błędy w każdym prawie przejawie swoich rządów. Wspaniały w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie. Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych - powiedział o Polakach Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945.

Czy tak będzie dalej?